iceice

#firemní_identita | #polepy 

Majitel společnosti Ice Support, zabývající se prodejem baleného ledu, nás oslovil s prosbou o pomoc při tvorbě logotypu a vizuální identity, s tím, že během nějaké doby oslovil více firem a nikdo nebyl schopen naplnit jeho představy. Výzvu jsme přijali a zpracovali návrhy, které se setkaly s úspěchem a následně jsme pokračovali při tvorbě logomanuálu, letáků, obalového designu, prezentačních materiálů, polepů,  plachet a bannerů.